آرایش نظامی حزب‌الله لبنان در اطراف جولانرژیم صهیونیستی می‌گوید اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد، حزب‌الله لبنان در حال فعالیت در مرزهای سوریه و سرزمین های‌اشغالی است. روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در این باره به نقل از برخی منابع ارتش این رژیم نوشته، بیشتر افراد این گروه‌ها در منطقه شمالی ارتفاعات جولان و در روستاها و شهرک‌هایی مانند حضر، عرنه، خان ارنبه و قنیطره مستقر شده‌اند.