تقدیر از برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

به گزارش وبدا، در مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، سرپرست وزارت بهداشت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در بخش‌های علوم بالینی و سلامت، علوم پایه پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، کمیته‌های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی، نشریات فارسی و انگلیسی‌زبان و سازمان غیردولتی حامی پژوهش
 تقدیر شد.