هدیه به خوانندگان
رهبر معظم انقلاب: ضرورت درک دشمنی پایان‌ناپذیر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم، بخصوص عناصر دلسوز انقلاب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند.