استعفای مدیر باغ‌موزه قصر در پی نمایش اثر یک صهیونیست(اخبار ادبی و هنری)

کیهان روز شنبه 15 دی در گزارشی از به نمایش درآمدن یک اثر گرافیکی در نمایشگاه آب در باغ موزه قصر خبر داده بود که خالق آن، تبعه رژیم صهیونیستی است. پس از این خبر و انتقادات وارده، مدیر باغ‌موزه قصر از سمت خود استعفا داد.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز اعلام کرد که این مسئله در کمیته انضباطی این سازمان بررسی شده و پس از پیگیری و عذرخواهی مدیر باغ‌موزه قصر به خاطر این موضوع، محسن سلیمانی از سمت مدیریت باغ‌موزه قصر استعفا داد. این استعفا، مورد پذیرش کمیته انضباطی سازمان قرار گرفت.