جابه جایی مرسوله‌های پستی با موتورسیکلت برقی

به گزارش ایرنا، علیرضا زرگوش، افزود: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برنامه منسجمی را برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل برقی با هدف انطباق با استانداردهای خدمات سبز ابتدا در سطح کلانشهرها و در مرحله بعد در سایر شهرها در دست اجرا دارد.وی ادامه داد: طرحی دراین زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که بودجه آن نیز پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی اعلام خواهد شد.زرگوش گفت: با توجه به افزایش امانات پستی، ضرورت استفاده از ناوگان‌های حمل‌ونقل غیر آلاینده محیط زیست بیش از پیش احساس می‌شود.وی خاطرنشان کرد: از برنامه‌های در دست اقدام مدیران شبکه پستی همسان سازی پرداخت‌های غیر مستمر موزعان با حجم عملکرد و میزان توزیع است.