امیرقطر و پادشاه عمان در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس شرکت نکردند

سی‌ونهمین نشست شورای همکاری خلیج‌فارس دیروز در ریاض در حالی برگزار ‌شد که بحران قطر به عنوان برجسته‌ترین اختلاف بین اعضای شورا، بر این نشست سایه افکنده بود. با وجود تلاش‌های امارات و عربستان برای القای این مطلب که شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان به قوت خود باقی است اما اختلافات بین کشورهای عضو این شورا به حدی شدت گرفته که احتمال فروپاشی این شورا را قوت بخشیده است همچنان‌که قطر بارها به خروج از این شورا تهدید کرده است.