در حمایت از مردم مظلوم یمن صورت گرفت
تجمع اصناف و بازاریان مقابل دفتر سازمان ملل
به گزارش فارس در این تجمع ضمن اعتراض به کشتار وحشیانه زنان، کودکان و مردم ستم‌دیده یمن بر لزوم رسیدگی هرچه سریعتر نهادهای بین‌المللی به وضعیت این کشور و مقابله با اقدامات ضدبشری رژیم سعودی تاکید شد.
حاضران در این تجمع اعتراضی با قرائت بیانیه‌ای به دو زبان فارسی و انگلیسی خطاب به سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی در حمایت از مردم مظلوم یمن بر لزوم برخورد با ناقضان حقوق بشر تاکید کردند.
تجمع کنندگان شعارهای مختلفی در مخالفت با جنایات آمریکا و آل‌سعود سر داده و پلاکاردهای حمایتی از مردم مظلوم یمن در دست داشتند. تجمع کنندگان شعارهایی مانند «انصارالله پیروز است، آل‌سعود نابود است»، «آمریکا مرگت باد، آل‌سعود ننگت باد»، «یمن، یمن تنها نیست» و...
 سر دادند.