هدیه به خوانندگان
رهبرمعظم انقلاب:
پیغمبر اسلام(ص) در غوغای جنگ‌های خطرناک مثل احزاب، بدر و اُحد هم انسان‌سازی می‌کرد.