دو مجری تلویزیون در گفت‌وگو با کیهان
بهرام شفیع، صداقت را فدای شهرت نکرد(اخبار ادبی و هنری)

علی مرادی، از مجریان جوان تلویزیون درباره بهرام شفیع به خبرنگار کیهان گفت: برخلاف بسیاری از مجریان ورزشی، بهرام شفیع صداقت داشت.
وی توضیح داد: هر برنامه‌ای را به مجری‌اش می‌شناسند و مجری، پیشانی یک برنامه محسوب می‌شود. اینکه برنامه‌ای چون «ورزش و مردم» این همه سال ادامه یافته و جامعه ورزشی کشور را با خودش همراه کرده، به خاطر مجری این برنامه یعنی بهرام شفیع بوده.
عبدالرضا امیراحمدی، مجری تلویزیون نیز به خبرنگار کیهان گفت: بهرام شفیع خودش به حرفی که می‌زد عمل می‌کرد و اهل شعار دادن نبود.
وی به ذکر خاطره‌ای از اولین برخوردش با مرحوم شفیع پرداخت و توضیح داد: در آغاز کار اجرا، یک بار نزد بهرام شفیع رفتم و او به بنده گفت که در شش ماه اول، فقط ظاهر یک مجری به چشم می‌آید، اما پس از شش ماه، باطن مجری برای مردم رو می‌شود و به همین دلیل اگر بخواهی فیلم بازی کنی و حرف و عملت یکی نباشد، مردم تو را پس خواهند زد. باید درونت زلال باشد، وگرنه دستت برای مردم رو خواهد شد.
امیراحمدی همچنین درباره شیوه اجرای بهرام شفیع هم گفت: در زمانی که هنوز برنامه‌های مختلف ورزشی پا نگرفته بودند، اجرای وی منحصر به فرد بود و تکیه کلام‌های خاصی را وارد ادبیات اجرای برنامه‌های ورزشی کرد. برای او خیلی مهم بود که به مهمان‌های برنامه‌اش توهین نشود؛ اخلاق‌گرایی برای بهرام شفیع، از ایجاد جار و جنجال و شهرت مهم‌تر بود.