تحریم انتخابات نمایشی آل خلیفه از سوی جمعیت الوفاق بحرین


«شیخ حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی این جمعیت که در لندن برگزار شد، ضمن تحریم انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد، اکثر مردم بحرین، انتخابی جز عدم مشارکت و تحریم انتخابات پارلمانی و شورای شهر ندارند.
وی دلایل تحریم این انتخابات را هم چنین اعلام کرد: «دلایل زیادی برای تحریم این انتخابات وجود دارد که از جمله آن عدم شفافیت این انتخابات، ساکت کردن مخالفان و بسته بودن فضای دموکراتیک و ... است.»