حق؛ سنگین و تلخ و باطل سبک و شیرین است(چراغ راه)
قال‌النبی(ص): «الحق ثقیل مر و الباطل خفیف حلو، و رب شهوهًْ ساعهًْ تورث حزناً طویلا.»
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: حق؛ سنگین و تلخ؛ و باطل، سبک و شیرین است و چه بسا خواهش و هوا و هوسی که ساعتی بیش نمی‌ماند، اما غم و اندوهی طولانی به دنبال می‌آورد.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- امالی، طوسی، ص 533