خانواده باید مدرسه باشد(درمکتب امام)
مسئوليت تربيت جوانان مسئوليت كمى نيست. تمام ملت بايد معلم باشند، معلم فرزندان خود. اسلام تمام افرادش معلم بايد باشند، و تمام افرادش متعلم. بانوان هم بايد معلم باشند براى فرزندان خود، در دامن خود مثل استادان، مثل معلمان تربيت كنند. پدران بايد معلم باشند از براى فرزندان خود. خانواده شما بايد مدرسه باشد، تعليم احكام اسلام، تهذيب اخلاق نونهالان.
صحیفه امام؛ ج7؛ ص163 | قم؛ 7 اردیبهشت 1358