استفاده پلیس و مراکز اطلاعاتی انگلیس از کودکان برای جاسوسی!به نوشته روزنامه «گاردین»، سازمان اطلاعات و پلیس انگلیس در عملیات‌های محرمانه با موضوع مقابله با تروریسم و گروه‌های تبهکار و مواد مخدر، از «جاسوسان کودک» استفاده می‌کنند. طبق گزارش این روزنامه، این خبر را کمیته «بازرسی قانونی ثانویه» مجلس اعیان انگلیس فاش کرده است. آن طور که خبرگزاری فارس نوشته، این کمیته همچنین درباره طرح‌های دولت برای دادن آزادی‌های بیشتر به اطلاعات و پلیس انگلیس برای استفاده از کودکان جاسوس هشدار داده است. به گفته این کمیته، سن برخی از کودکان استفاده شده به عنوان جاسوس، زیر 16 سال است.
«لُرد ترفگارن»، رئیس ‌این کمیته درباره تاثیرات روانی و فیزیکی استفاده از کودکان به عنوان جاسوس به دولت این کشور هشدار داده است.