انبارداری برای دیگران ممنوع(حکایت خوبان)


علی(ع) می‌فرماید: در دنیا بیشتر از کفاف نخواهید و بیشتر از آنچه که شما را به هدف می‌رساند، مطالبه نکنید. (1) بلاغ بودن دنیا، همان وسیله بودن نسبت به آخرت است، به مقداری دنبال دنیا باشید که شما را به آخرت می‌رساند. آن حضرت در عبارتی دیگر می‌فرماید: کم دنیا بهتر از زیاد آن است. و آنچه انسان را به مقصد برساند، بهتر از آن چیزی است که آدمی را هلاک کند. (2)
عبارات حضرت در این‌باره متعدد و فراوان است. در جایی دیگر می‌فرماید: ای فرزند آدم هرچه که بیش از نیاز خویش کسب کنی، برای دیگران خواهد ماند و تو خزانه‌دار آنان هستی. (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نهج‌البلاغه- خطبه 45      2- غررالحکم، ص 366    3- نهج‌البلاغه- حکمت 192