کشف یک گورخمره مربوط به دوره اشکانیان در لردگان
شهرکرد- خبرنگار کیهان:  

بهمن عسگری سوادجانی افزود: خمره کشف شده در بارش‌های اخیر و فرسایش خاک و فرورفتن آب سیلاب در زمین، سر از خاک بیرون آورده است.
وی اضافه کرد: کارشناسان میراث فرهنگی گور خمره کشف شده را برای انجام کار کارشناسی به شهرکرد مرکز استان انتقال دادند.
عسگری تصریح کرد: این گور خمره بعد از تعمیرات و بازسازی به موزه منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: در دوران قبل از اسلام اجساد در خمره‌های سفالین قرار می‌گرفت و دفن می‌شد.