روسیه در اندیشه حمله به زیرساخت‌های انگلیس!

«گوین ویلیامسون» اعلام کرد: مسکو در حال تحقیق درباره ارتباطات زیرساختی انگلیس و منابع انرژی این کشور است. این کشور می‌خواهد از این طریق، بحران ایجاد کند. وی گفت که نسبت به هر کشوری چنین اقدامی شود، آن کشور آن را غیرقابل قبول خواهد دانست.
در همین حال، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد، برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی روسیه، باید به وزارت دفاع انگلیس، در مورد تأمین بودجه، تضمین داده شود.
همزمان، ژنرال «نیک کارتر» فرمانده ارتش انگلیس نیز طی اظهاراتی هشدار داد: روسیه می‌تواند اقدامات خصومت‌آمیز خود را زودتر از انتظار ما آغاز کند.