يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۱
کد خبر: ۲۰۳۸۸۳
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹
درحالی در آبان ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۶ درصد بوده که تورم ماهیانه ۵ درصدی این ماه، نسبت به مهرماه حدود ۲ درصد کاهش داشته است.
به گزارش تسنیم، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 29 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1/8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد 46/4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 46/4 درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٥, واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش 16/1 واحد درصدی به 56/6 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش واحد درصدی به 41/8 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 45/7 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 4/4 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 50/3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 8/1 واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آبان ١٣٩٩ به 5/2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1/8 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 0/13 درصد و 1/6 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4/7 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 2/4 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 6/7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0/7 واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 29، درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٩, درصد و 28/8 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1/7 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2/1 واحد درصد افزایش داشته است.نام:
ایمیل:
* نظر: