چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹
کد خبر: ۱۷۵۱۲۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳
نتایج پژوهشی از ادوار مختلف ازدواج دانشجویی نشان داد
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سال 96 از میان 20 هزار و 465 ثبت‌نام‌کننده، 63/81 درصد سهم وزارت علوم، 10/35 سهم وزارت بهداشت، 5/62 فرهنگیان، 5/28 غیرانتفاعی، 23/35 دانشگاه آزاد اسلامی، 14/21 پیام‌نور و 4/38 علمی- کاربردی بوده است.

از روزگذشته ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد و بر اساس تقویم منتشر شده بازه ثبت نام تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت. اما یکی از نکات قابل توجه در این دوره‌ها که کمتر به آن پرداخته شده، آمارهای تفکیکی و پژوهشی درباره این دوره است که تاکنون منتشر نشده است. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در گزارشی آمارهای قابل توجهی از برگزاری این دوره‌ها منتشر کرده است، براساس آمارها، سال 91 در مجموع 38 هزار و 501 نفر دانشجو در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که سهم دانشگاه‌های وزارت علوم 22/93 درصد، وزارت بهداشت، 5/28 درصد، فرهنگیان 1/58 درصد، غیرانتفاعی 6/03 درصد، دانشگاه آزاد اسلامی 28/51 درصد، پیام نور 28/06 درصد و علمی- کاربردی 7/25 درصد بوده است.
این رقم سال 92 به 31 هزار و 241 نفر رسیده که سهم وزارت علومی‌ها 26/84 درصد، وزارت بهداشت 6/67 درصد، فرهنگیان 2/77 درصد، غیرانتفاعی5/67 درصد، دانشگاه آزاد اسلامی 26/12 درصد، پیام‌نور 22/11 درصد و علمی- کاربردی 8/91 درصد است. سال 93 نیز از بین 38هزار و 698 دانشجوی ثبت‌نام‌کننده، 27/47 درصد سهم وزارت علوم، 6/19 درصد سهم وزارت بهداشت، 4/44 درصد فرهنگیان، 5/68 درصد غیرانتفاعی، 28/11 درصد دانشگاه آزاد اسلامی، 19/99 درصد پیام‌نور و 8/07 درصد علمی- کاربردی بوده است. همچنین سال 94 از میان 32 هزار و 773 نفر ثبت‌نامی، 28/63 درصد سهم وزارت علوم، 7/09 سهم وزارت بهداشت، 7/51 سهم فرهنگیان، 5/62 سهم غیرانتفاعی، 26/99 سهم دانشگاه آزاد اسلامی، 17/51 سهم پیام‌نور و 6/65سهم علمی- کاربردی بوده است. در کنار این آمارها، اما میزان ثبت‌نام‌کنندگان در سال 96 با کاهش چشمگیری همراه بوده که قطعا شرایط اقتصادی و عدم تمایل به ازدواج یکی از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سال 96 از میان 20 هزار و 465 ثبت‌نام‌کننده، 63/81 درصد سهم وزارت علوم، 10/35 سهم وزارت بهداشت، 5/62 فرهنگیان، 5/28 غیرانتفاعی، 23/35 دانشگاه آزاد اسلامی، 14/21 پیام‌نور و 4/38 علمی- کاربردی بوده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: