شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹
کد خبر: ۱۶۲۵۴۲
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶


گفت‌: مگه ترامپ آن‌همه ایران را تهدید نمی‌کرد که فلان می‌کنم و بهمان می‌کنم و اگر پای میز مذاکره نیایند هرچه دیدند از چشم خودشان دیده‌اند و ...؟!
گفتم‌: خب، آره ! حالا مگه چی شده‌؟!
گفت‌: مرد حسابی، بعد از آن همه تهدید حالا نخست‌وزیر ژاپن را فرستاده  از ایران التماس کند که پای میز مذاکره بیاید‌!
گفتم‌: یارو که خیلی قمپز در می‌کرد و زور بازویش را به رخ این و آن می‌کشید، وسط رجز‌خوانی متوجه شد که پهلوانی داره زیر چشمی نگاهش می‌کنه‌. برای اینکه خودشو از تک و تا نندازه گفت تا شماره ده می‌شمارم که بیای اینجا‌. پهلوان گفت اگر نیام چی‌؟ و یارو گفت دوباره از اول می‌شمارم‌!


نام:
ایمیل:
* نظر: