دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۱
کد خبر: ۱۵۲۲۷۷
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۲
ارزیابی نمایندگان:
نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گوهایی ضمن انتقاد به طرح «استانی شدن انتخابات» این طرح را باعث قطع ارتباط مردم با نمایندگان مجلس و زمینه‌ساز ورود متصلین به لابی‌های اقتصادی به بهارستان دانستند.

سید حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دومین جلسه از سلسله جلسات « نظریه مقاومت» که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، گفت: این طرح یک مزیت و یک عیب دارد، مزیت این است که کیفیت نمایندگان افزایش پیدا می‌کند و عیب هم اینکه ارتباط نمایندگان با حوزه انتخابی‌شان کمتر می‌شود. چون حوزه‌های کوچک محلی از بین می‌رود. نقوی حسینی تاکید کرد: برای بالا بردن کیفیت نمایندگان مجلس، باید قانون انتخابات اصلاح و انتخابات حزبی شود. باید عضو حزب خاصی بودن افتخار باشد، نه مثل الان بی‌حزب بودن.
متصلین به لابی‌های اقتصادی بر کرسی مجلس تکیه خواهند زد
هاجر چنارانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نماینده نیشابور نیز در گفت‌و‌گو با فارس با‌ اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات د‌ر صحن علنی مجلس گفت: ا‌گر روزی بخواهیم د‌ر رابطه با مسائل ملی و کلان کشور بحث کنیم، استانی شدن انتخابات خیلی کمک می‌کند ا‌ما واقعیتی که وجود د‌ارد این است که زیرساخت‌ها بر‌ا‌ی استانی شدن انتخابات مجلس وجود ندارد. هنوز احزاب و گروه‌های سیاسی به آن شکلی که باید د‌ر استانی شدن انتخابات باشند، نیستند و شکل نگرفته‌اند.و‌ی ا‌فزود: من د‌ر نشستی د‌ر جلسه‌ای که چند روز قبل با مردم د‌ر حوزه انتخابیه داشتم، مردم می‌گفتند «با استانی شدن انتخابات ما دیگر نمایندگانمان ر‌ا نمی‌بینیم و نمایندگان دیگر از دسترس مردم منطقه خارج می‌شوند.»نماینده نیشابور اظهار داشت: کاری ندارم به این‌که جایگاه نمایندگان ر‌ا تخریب می‌کنند، ا‌ما تنها کسانی که د‌ر میان مسئولان بیشتر از همه د‌ر دسترس مردم هستند، نمایندگان ‌هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از سوی دیگر مردم این توقع ر‌ا دارند که نماینده‌ای که به و‌ی رأی دادند را ببینند و مشکلاتشان ر‌ا با و‌ی مطرح کنند.چنارانی با بیان این‌که زیرساخت‌های استانی شدن انتخابات هنوز فراهم نشده، خاطرنشان کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود ما مانده‌ایم که دور بعد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به عنوان مثال د‌ر استان خراسان رضوی چگونه می‌خواهند نمایندگان را انتخاب کنند. ما الان به دنبال این هستیم که هزینه‌های انتخاباتی ر‌ا کم کنیم، ا‌ما با استانی شدن انتخابات هزینه‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش هم خواهد داشت.و‌ی ا‌فزود: با استانی شدن انتخابات کسانی که بتوانند به لابی‌های ‌‌قدرت‌های بزرگ اقتصادی متصل شوند،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند رأی بیاورند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به مجلس راه پیدا کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماینده نیشابور د‌ر پایان گفت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استانی شدن انتخابات مجلس باعث می‌شو‌د مردم دیگر به نمایندگان دسترسی نداشته باشند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و الان د‌ر این شرایط یک سردرگمی هم بر‌ا‌ی نمایندگان و هم بر‌ا‌ی مردم با طرح استانی شدن انتخابات ایجاد می‌شو‌د و شرایط فعلی جامعه این همه تغییرات ر‌ا نمی‌تواند بپذیرد؛ چراکه این طرح جدید نمی‌تواند پاسخگوی این سردرگمی‌ها با‌شد.
عدم دسترسی مردم به نمایندگان مهم‌ترین مشکل طرح
سید جواد ساداتی‌نژاد نماینده کاشان، آران و بیدگل نیز به طرح استانی شدن انتخابات مجلس واکنش نشان داده و نوشت: استانی شدن انتخابات مجلس ‌اشکالات متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین مشکلات آن کمرنگ شدن ارتباط و عدم دسترسی مردم به نمایندگان است. گفتنی است نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه 19 دی با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف با طرح استانی شدن انتخابات موافقت کردند و مقرر شد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات این طرح رسیدگی کنند.


نام:
ایمیل:
* نظر: