شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
کد خبر: ۱۴۶۶۴۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۶
(بدان ای سالک راه خدا!) یک گروه از کسانی که در قیامت بیشترین افسوس را می‌خورند، آنانی هستند که برای فریب دادن دیگران، افعال و صفات پسندیده وحمیده را، چه در بعد انسانی و چه در ابعاد دیگر اظهار می‌کردند، ولی وقتی که پای عمل می‌رسید، برخلافش انجام می‌دادند. حسرت کسانی که حرف و ادعایشان متفاوت بوده است، خیلی زیاد و بزرگ خواهد بود. این افراد منافقان امت هستند، چون ادعای عدل و عدالت داشتند و دقیقا برخلاف آن عمل می‌کردند. امام صادق(ع) می‌فرماید: بیشترین حسرت را روز قیامت کسی می‌خورد که عدالت را (در لسان خود) توصیف کرده، اما در مقام عمل برخلاف آن برای دیگران عمل می‌کرد. (وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 295) (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رسائل بندگی (حب به دنیا)، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی، ص 333نام:
ایمیل:
* نظر: