پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۸
کد خبر: ۱۲۸۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۵

انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا در الوهیت. برای صدیقه طاهره این مسائل، این معانی حاصل است. از مرتبه طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛ حرکت معنوی؛ با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول‌الله(ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه‌ای که دست همه از او کوتاه است. پس، فردا تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است؛ و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است.
صحیفه امام؛ ج7؛ ص338 | قم؛ 26 اردیبهشت 1358



نام:
ایمیل:
* نظر: