جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۱
کد خبر: ۱۱۸۷۶۱
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵
طبق آمار بانک مرکزی


میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه 1668/2 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفند سال قبل، 13/5 درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته 7/8 درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش جدید آماری خود، بدهی بخش غیردولتی را 9915/7 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است که به نسبت اسفندماه سال گذشته 8 درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 17/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال 6170/9 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/3 درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 2373/7 هزار میلیارد ریال است که نسبت به شهریورماه سال 95 به میزان 16/3 درصد رشد نشان می‌دهد.
جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به 3542/6 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی 4/4 درصدی نسبت به اسفندماه 1395 داشته است؛ این رقم در مقایسه با شهریورماه 95 نیز 4 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه 1668/2 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفند سال قبل، 13/5 درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته 7/8 درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در شهریورماه 96، 74/3 هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه 48/3 درصد و نسبت به شهریور سال گذشته 43/4 درصد رشد نشان می‌دهد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در شهریورماه رقم 613/7 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته 6/5 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری 1097/1 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 10/1 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16/4 درصد افزایش یافته است.
میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به رقم 1503/7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 14/5 درصد و نسبت به شهریور سال گذشته 22/9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در شهریورماه رقم 321/5 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 13/9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3/5 درصد رشد یافته است.


نام:
ایمیل:
* نظر: