کد خبر: ۱۵۲۴۲۴
تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۶
وزارت جهاد کشاورزی:
۱۰۰ درصد بذر گندم در داخل تولید می‌شود
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه گندم به عنوان غذای اصلی مردم کشور شمرده می‌شود، طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۵ تهیه شده است.
اسماعیل اسفندیاری‌پور در گفت‌وگو با فارس، افزود: از سال ۹۲ که به عنوان مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدم، براساس سابقه قبلی، طرح دوازده ساله افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵ یعنی پایان برنامه هفتم را نوشتیم که در این طرح تمام موضوعات گندم اعم از ارقام مختلف و کشت، داشت و برداشت نوشته شده است.
وی افزود: متوسط ضریب خوداتکایی گندم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به رقم ۶۸ درصد رسیده بود، یعنی ۳۲ درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، اما در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم با توجه به افزایش جمعیت تا آن زمان که به حدود ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید، نیاز گندم کشور در داخل تأمین شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌در طرح خوداتکایی به موضوعات مختلفی از جمله اینکه نهاده‌های تولید در حد کفایت تأمین شود، کود مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شود و بعد به اصلاح برخی فرآیندها و روش‌های تولید پرداخته شد.
به گفته اسفندیاری‌پور، میزان تولید بذر گندم قبلا حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تن، بذر گواهی شده در کشور تولید می‌شد که اکنون این رقم به ۴۷۵ هزار تن بذر گواهی شده افزایش یافته است و هم‌اکنون ۱۰۰درصد بذر مورد نیاز گندم در کشور تولید می‌شود.
وی افزود: البته طبق تبادل محصولات ژنتیکی، بین‌المللی انجام می‌شود، اما واردات بذر گندم به کشور اصلا صورت نمی‌گیرد.
به گفته اسفندیاری‌پور رویکرد گندم این است که بذر ۶۵ درصد مزارع آبی تحت پوشش بذر گواهی شده و ۴۵ درصد مزارع دیم گندم از بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده استفاده شود.
مجری طرح گندم، تولید گندم را سه سال ۹۰ تا ۹۲ رقم ۸ میلیون ۹۳۳ هزار تن اعلام کرد که میزان خرید سه سال ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است، اما در پنج سال ۹۳ تا ۹۷ به طور میانگین، تولید گندم سالانه ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تن و میانگین خرید تضمینی نزدیک ۹ میلیون تن بوده است؛ یعنی بررسی این آمارها نشان می‌دهد گرچه سطح کشت گندم بین ۱۰ تا ۱۲ هزار هکتار کم شده است،‌ اما تولید ۴۰ درصد بیشتر شده و خرید تضمینی ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
اسفندیاری‌پور در مورد بارندگی گفت: میانگین بارندگی سه سال ۹۰ تا ۹۲ در کشور ۲۱۹ میلی‌متر و میانگین پنج ساله تا سال جاری ۲۰۸ میلی‌متر یعنی ۵ درصد کاهش بارندگی رخ داده است، اما با اجرای روش‌های نوین، تولید گندم ۴۰ درصد بیشتر شده است.
ارسال با پیامک ارسال به دوستان