کد خبر: ۱۴۱۵۷۱
تاریخ انتشار:۱۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۹
پیش خودمان بماند!(گفت و شنود)


گفت: ستون گفت و شنود روز پنج‌شنبه کیهان با عنوان «تابلو» که به نطق‌های درِ‌پیتی دو تن از وکیل‌الدوله‌های فراکسیون امید علیه انقلاب و رزمندگان و نظام و امنیت مردم و... اختصاص داشت بد‌جوری جیغ رسانه‌های بیگانه و دنباله‌های داخلی آنها را به هوا بلند کرده است!
گفتم: خب، حق دارند چون کیهان پا روی دم پیاده نظام آنها گذاشته بود!
گفت: جیغ بنفش دشمن نشان می‌دهد که این دو وکیل‌الدوله فراکسیون امید دیکته آنها را به‌عنوان نطق خود از تریبون مجلس قرائت کرده‌اند!
گفتم: حالا دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به کجای گفت‌و‌شنود کیهان اعتراض دارند؟!
گفت: ایراد گرفته‌اند که چرا کیهان این دو وکیل‌الدوله را نفهم و بی‌شخصیت معرفی کرده است؟!
گفتم: به یارو گفتند؛ چرا اینقدر نفهمی؟ یارو اعتراض کرد و گفت؛ نباید جلوی دیگران مرا نفهم خطاب می‌کردی! گفتند؛ ببخشید نمی‌دانستیم که این موضوع باید پیش خودمان بماند!!
ارسال با پیامک ارسال به دوستان